Sta!

Coaching & Counseling

Wat is coaching en counseling?

Bij coaching en counseling wordt gewerkt aan het herstellen van het evenwicht van een cliënt of binnen een relatie. Coaching en counseling kennen diverse toepassingsgebieden, zowel op het persoonlijke als bijvoorbeeld zakelijke vlak.

Coaching en counseling vertonen overlap, maar verschillen ook van elkaar. Bij counseling wordt vooral gezocht naar de oorzaak van de problematiek en gewerkt aan het zelfoplossend vermogen van de cliënt. Daarnaast gaat het bij counseling om het inzicht krijgen in gevoelens, gedachten en gedrag zodat deze zo nodig kunnen worden bijgestuurd. Zo wordt inzicht verkregen in hoe problemen zijn ontstaan en kunnen handvatten en hulpmiddelen worden geboden voor het oplossen ervan.

Lees meer:

Coaching is veel er meer op gericht om een cliënt te helpen zich in een bepaalde richting te ontwikkelen. De coach helpt een client om doelen te bereiken door de juiste handvatten aan te reiken.

Coaching en counseling vullen elkaar goed aan. Counseling kan helpen om het doel van coaching helder en inzichtelijk te maken. Coaching is vaak gebaseerd op meer actiegerichte toepassingen, terwijl het bij counseling gaat om het vinden van de interne rust en antwoorden.

In het algemeen zijn coachings- en counselingstrajecten kortdurend en laagdrempelig. 

Kort en krachtig: Een counselor kan helpen bij het zoeken naar de oorzaak van de ervaren problemen. Met behulp van coaching en counseling kan vervolgens worden onderzocht hoe daar een oplossing voor te vinden.

Back to Top