Sta!

Persoonlijke ontwikkeling

Soms wordt het evenwicht in een systeem verstoord, omdat mensen geen plek krijgen of hun plek niet nemen. Of omdat er teveel gegeven werd, of juist teveel genomen is. Of omdat diegenen die later zijn gekomen zich rechten toe-eigenen die behoren bij leden van het systeem die er al eerder waren.

Ook kan het zijn dat traumatische ervaringen hebben geleid tot beperkende handelingen of gedachten die autonoom functioneren in de weg staan.

Lees meer

Dit uit zich in allerlei gedrag. Bijvoorbeeld in mensen die zich onzeker voelen, moeilijk leiding accepteren of geven, onrustig of prikkelbaar zijn, teveel of juist te weinig verantwoordelijkheid nemen, problemen van anderen of de organisatie op zich nemen, op de stoel van een ander gaan zitten.
Hieruit kunnen onduidelijkheden en conflicten voortkomen die energieverlies tot gevolg hebben en de aandacht afleiden van waar het werkelijk om gaat.

Dit zichtbaar maken en erkennen van "wat is", geeft ruimte voor verandering en geeft kracht. Vanuit die ruimte kan het systeem zich als vanzelf, van binnen uit, bewegen in de richting van een oplossing.

Met behulp van systemische coaching en counseling (eventueel in combinatie met een opstelling) wordt die oplossing zichtbaar gemaakt. De kracht van systemisch coachen is dat je in korte tijd een scherp beeld krijgt van wat er op een dieper systemisch niveau aan de hand is in het werk, privé, leven, loopbaan organisatie. Je krijgt inzicht in wat er nodig is om een verandering of een ontwikkeling op gang te brengen. Dit kan face to face maar ook heel goed online.

Back to Top