Sta!

Symptomen en ziekte

Opstellingen laten zien dat veel problemen, vooral die aan gezondheid gerelateerd zijn, een relatie hebben met uitsluiting uit de familie van één of meer personen, of met het uitsluiten van gebeurtenissen die voor het systeem van belang zijn. Vaak speelt emotionele overbelasting door een traumatische ervaring of pijnlijke teleurstelling een rol bij bewuste of onbewuste uitstluiting.

Systemische coaching geeft inzicht in dergelijke verbanden en kan daarmee leiden tot verlichting en steun bij de vraagsteller en zijn of haar systeem. De coaching kan zowel face to face als online.

Lees meer

Door het herstellen van ordening in het systeem blijkt vaak dat representanten van ziekte of symptomen zich overbodig voelen in een opstelling en zich terugtrekken.

Daarnaast maakt inzicht in gevolgen van traumatische gebeurtenissen je sterker en meer autonoom in je functioneren.

Systemisch werk laat zien dat ziekte moet worden beschouwd in samenhang met ervaringen van de client en met de context van de familie over generaties heen. In veel gevallen kan ziekte niet worden gereduceerd tot de persoonlijke geschiedenis van de vraagsteller.

Back to Top