Sta!

Arbeidsgerelateerde problematiek als Burn-out

'Gezonde' stress is functioneel en is 'gezond' zolang de eisen die aan iemand worden gesteld of die iemand aan zichzelf stelt, niet hoger zijn dan wat de persoon aankan. De draaglast (de belasting) en de draagkracht (de belastbaarheid) zijn dan met elkaar in evenwicht. Sommige situaties leveren stress op zonder dat deze functioneel is.

Lees meer

Chronische stress is niet meer 'gezond' en veroorzaakt overbelasting. Overbelasting kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten. Hoe langer deze situatie duurt hoe erger de klachten worden en uiteindelijk kun je uitgeput raken - burnout.

Stress en burnout blijken vaak lichamelijke verschijnselen te zijn waar psychische oorzaken aan ten grondslag liggen. Ook liggen  traumatische gebeurtenissen vaak ten grondslag aan een burnout. Helaas is het niet altijd mogelijk om zelf de vinger op de zere plek te leggen en zelf inzicht te krijgen in het innerlijke conflict wat speelt. Soms weten we wat er speelt maar niet hoe we dit kunnen oplossen. En soms weten we eenvoudigweg niet welke gebeurtenissen in ons lichaam als stress zijn opgeslagen. Dat kan een gebeurtenis uit je eigen levensgeschiedenis zijn, maar ook onverwerkte trauma’s van vorige generaties kunnen zich in je lichaam als stress vastzetten. Systemische coaching en counseling kan helpen hier meer inzicht in te krijgen.

Een systemische aanpak kan, soms in combinatie met EMDR, veel inzicht en houvast brengen om weer grip te krijgen op werk en leven. Bovendien kan het in voorkomen dat nieuwe stressvolle gebeurtenissen opnieuw traumatisch worden en leiden tot een burnout.

Back to Top